Вестник Конкурент: Какво отличава вината на изба „Магура“ от останалите на иначе пъстрата винена карта на България?

Няколко са нещата, които правят Винарската изба уникална. На първо място – Северозападна България с нейната характерна тероарна изразеност. Второ- месторазположението на избата – район, изключително екологично чист и не на последно място подземния тунел и Прилепната галерия, в която при естествени условия на тъмнина и постоянна температура от 12 градуса отлежават висококачествени „тихи“ и естествено пенливи вина на избата.

Вестник Конкурент: Как се измени винената култура на българския потребител през последните години?

За мен винената култура на българския потребител се изменя динамично някой път странно, но като цяло потребителите на вино се разделиха на три групи. Тези, които искат да пият качествени вина и култивират собствена винена култура, което им позволява да усещат и разбират виното. Втората група са тези, които пият „модерни вина“- искат да се показват, че разбират от вино, демонстрират някакви познания, но в крайна сметка се вълнуват само от „модната тенденция“ .Такива хора ги определям като винени първенюта. На трето място, за съжаление най-голямата група са хора, които се вълнуват от това не какво пият, а колко струва.При тази група с една умела реклама лесно се продават евтини вина с неособено добро качество.

Вестник Конкурент: Кои вина може да определите като топ продуктите на изба „Магура“?

Избата като цяло се стреми да прави висок клас вина, с минимална технологична намеса . Разбира се водещ продукт са естествено пенливите вина. Много наблягаме и държим на високото качество на и нашите ракии. Отнасяме се с голяма любов към местните сортове гъмза и врачански мискет.

Вестник Конкурент: Винифицирате вина от традиционни френски сортове, от години предлагате и Пино Ноар, но не се отказвате и местни сортове като Гъмза. Имат ли бъдеще сортове като Гъмза, която е характерна за този регион?

Твърдо съм убеден, че местните сортове имат място и то не само на нашия пазар. Опитът ми показва, че Гъмзата е интересна за почитателите на виното извън България, така, че бъдеще за местните сортове има.

Вестник Конкурент: Как набавяте суровината и доколко е важен тероара при подбора на гроздето?

През последните години изградихме около 250 дка лозови масиви в с. Рабиша и с. Раяновци.Тази тенденция ще продължи и през следващите години. Разбира се за нуждите на винарната закупуваме и грозде от местни производители и по този начин подпомагаме развитието на лозарството в региона.

Вестник Конкурент: Каква пределна цена е готов да плати българския ценител за бутилка качествено вино?

В известен смисъл ви отговорих на този въпрос. Смятам, че има малка група хора, за която цената е без значение, а е важно качеството на продукта

Вестник Конкурент: България е сравнително малък пазар, каква част от продукцията си реализирате навън?

На този етап сме насочени основно към вътрешния пазар. Малка част от продукцията ни е предмет и на експорт. Работим за увеличаване на износа, но не на всяка цена. Имам предвид, че за разлика от други български производители ние не искаме и няма да изнасяме вино за левче бутилката.Читателите сами могат да направят извод какво има в такава бутилка.

Вестник Конкурент: Изба „Магура“ е една от малкото, която произвежда естествени пенливи вина по класическа технология, но шампанското у нас се консумира по- скоро кампанийно, докато навън е въпрос на престиж и класа. Как се приемат и реализират вашите пенливи вина?

Напълно съм съгласен с Вас, че естественото пенливо вино се консумира кампанийно на българския пазар. Проблемът е, че българинът все още бърка истинското шампанско, за производството на което технологично са нужни почти две години и естествено цената е по-висока, от газираното бяло вино за три лева, което не само ,че не носи наслада, но и предизвиква естествен физиологичен рефлукс. Остава ми да се надявам, че във времето подобряването на винената култура ще проясни нещата и в тази област.

Вестник Конкурент: Можем ли да говорим, че България изобщо има политика по отношение на налагането и представянето на българско вино, което сякаш бе компроментирано в края на миналия век?

Правят се някакви опити в тази насока, но те все още са на браншово ниво и са благодарение на Европейските програми за реклама на нашите продукти. За съжаление на национално ниво аз не усещам подобна държавна политика. Например държавата би могла чрез известен протекционизъм да ограничи нелоялната ценова конкуренция на вината от новия свят.

Вестник Конкурент: 2014 г. беше тежка за производителите на грозде, но в тежките години обикновено се произвеж-дат едни от най-интересните вина. С какво ще изненадате почитателите на изба“Магура“?

Нормално е всяка година да осъвременяваме своите продукти и да предлагаме на почитателите нови изненади. До лятото предстои да бъдат пуснати нова серия бяло и червено купажно вино от най-висок клас. Вината са модерни,с елегантен вкус и надявам да се приемат добре на пазара.